SESAM FU-resurstilldelning

Genomgång av FU-resurstilldelning, hur man gör uppsätt och arbetar med resurstilldelning i Sesam.  

Att jobba med FU-resurstilldelning ger bättre förutsättningar att ha säkra medicintekniska produkter för både patient och verksamhet.

Kursinnehåll

Kursen går igenom hur man gör uppsätt och beskriver förutsättningar för att en individ ska bli uttagen till Förebyggande underhåll.

Vi pratar bland annat om:

  • Aktivitetstyper
  • Aktivitetstypsschema
  • Resurstilldelning utifrån servicezon
  • Hur man får fram underlagen
Hur man jobbar med underlaget

Målgrupp

Målgruppen är användare som vill börja använda FU-resurstilldelning eller behöver uppdatera kunskaperna hur man kan sätta upp FU-resurstilldelning 

Kursmål

Erhålla kunskap om hur man kan jobba med FU-resurstilldelning i Sesam

Förkunskaper

Grundläggande kännedom om Sesam

Pris: 2 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Distansutbildning

Tillfället saknar adress
Platser finns
2 500 kr exkl. moms