SESAM Lageravstämning

Genomgång av lageravstämningsrutin i excel med hjälp av analysrapporter från Sesam och Sesams bokföringskub. 

Det här är ett verktyg för att hitta fel som uppstår i bokföringen.  

Kursinnehåll

Kursen går igenom hur man gör en lageravstämning i excel med hjälp av Sesams analysrapporter och bokföringskuben. Syftet är att kontrollera om Sesams lagerrapporter stämmer med Sesams bokföring. 

Det här är ett verktyg som hjälper verksamheten att hitta fel som uppstår i bokföringen. Det kan till exempel vara artiklar som har fel registervård och behöver åtgärdas. Felsökning kan vara mycket tidskrävande och därför går vi   igenom några tips på hur man kan börja felsöka. 

Lageravstämningen ska vara ett stöd till den ekonomiska uppföljningen och i rutinen ingår det att göra en avstämning per konto som ska stämmas av mot ekonomisystemet.     

Målgrupp

Målgruppen är nya eller befintliga användare som jobbar med uppföljning av Sesams bokföring samt ekonomer som inte direkt jobbar i Sesam men behöver verktyg för att stämma av Sesams balanskonton mot ekonomisystemet. 

Kursmål

Erhålla kunskap om hur man gör en lageravstämning och förstå hur den kan 

användas för att göra avstämning mot balanskonton i ekonomisystemet. 

Förkunskaper

Grundläggande kännedom om Sesams bokföring samt grundläggande 

kunskap om bokföringskuben i insight.

Pris: 2 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Distansutbildning

Tillfället saknar adress
Platser finns
2 500 kr exkl. moms