Insight - Bygga rapporter med Report builder

Arbeta med data från Insight och skapa rapporter med Report builder.

Genomgång av verktyget Report Builder och rapport portal
Skapa olika typer av rapporter från Insight vyer, tabeller och kuber
Skapa prenumerationer på rapporter, skicka ut data till olika intressenter med automatik. 

Kursinnehåll

Kursen går igenom olika rapport för Insight. Exempel på Rapporter är:

  • Skapa listrapport med parametrar, grupper, sortering och delsummor.
  • Hantera olika rapport layouter.
  • Skapa prenumerationer, schemalägg rapport för prenumeration.
  • Behörighetsstyrning, vem får exekvera en rapport i Rapportportalen. 

Målgrupp

Målgruppen är användare med kunskap om Insight och som vill lära sig bygga rapporter med Report Builder.

Kursmål

Erhålla kunskap om att arbeta med Rapport verktyget Report builder och bygga rapporter 

Förkunskaper

Grundläggande kännedom om Insight, Sesam och Report Builder eller annat rapportverktyg.

Pris: 5 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Distansutbildning

Tillfället saknar adress
Platser finns
5 000 kr exkl. moms