Sesamutbildning- Insight - Analys med vyer inkl Excel Power Query

Arbeta med data från vyer med Excel och analys av data.

Hur man utför analys av data från vyer

Presentation av vilka vyer som finns

Kursinnehåll

Kursen går igenom hur data från vyer hanteras och analyseras med hjälp av Excel. Vi går igenom vilka vyer som finns att tillgå, hur data importeras till Excel med PowerQuery och exempel på data filtrering och bearbetning.  

  • Genomgång av vyer i Insight och hur skiljer sig en vy från en OLAP kub.

  • Import av data från en vy med hjälp av PowerQuery

  • Filtrering, databearbetning samt koppla ihop data från olika vyer

  • Skapa en pivottabell baserad på importerad data.
Målgrupp

Målgruppen är användare med kunskap om Insight och som vill lära sig göra analys med hjälp av Excel och vyer och med power query. 


Sista anmälningsdag 27/10. Vid för få deltagare ställs utbildningen in.

Kursmål

Erhålla kunskap om hur man jobbar med data vyer och PowerQuery

Förkunskaper

Grundläggande kännedom om Insight. 

Pris: 5 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Distansutbildning

Tillfället saknar adress
Platser finns
5 000 kr exkl. moms