Affärslösningar - Årsskifterutiner

Årsskifterutiner är något som samtliga av våra användare ställs inför varje år.
Dessa rutiner vill vi hjälpa er med är att kartlägga, förbereda och effektivisera.

”Planera, preparera och periodisera”

Kursinnehåll

- Kopiera årsvisa styruppgifter
- Betalningsdagar
- Körschema
- Transaktionstyper
- Automatkodning, pålägg, periodisering och saldofördelning
- Nya verifikationsnummer
- Anläggningsreskontra
- Interndebitering
- Årsvisa rutiner

Målgrupp

Systemförvaltare och användare som arbetar med årsskiftesrutiner.

Kursmål

Nya/fördjupade kunskaper inför årsskiftet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Det finns inga kommande kurstillfällen