Systemförvaltarutbildning Sesam Del 1

Visma erbjuder ett utbildningspaket för Systemförvaltare av Sesam under våren 2023.
Utbildningen är en grundläggande utbildning om Sesams samtliga funktioner. Vi berör funktionerna och berättar vad de är till för och hur de kan användas. Ett utbildningstillfälle handlar om förskrivargränssnittet Visma webSesams funktioner samt hur uppsättet av dessa görs inne i Sesam. 

Bildspel som används under utbildningen skickas ut till deltagarna, övrig dokumentation är utifrån Sesams Hjälpfil. 
Utbildningen innehåller totalt 8 delar. 

Varje utbildningsdel är 4 timmar och utbildningstiden är 8.00 – 12.00. 
Utbildningen hålls digitalt och sker i Vismas egen demomiljö.

LMN omfattas inte i denna utbildning.

Kursinnehåll

Utbildningsdel 1
Tisdag 2023-01-24

Ungefärligt innehåll:
Intro och genomgång Sesams processkarta
Partsöversikt och partsroller
CFR-översikt
Grundregistren i modulen Parter
Artikelregistret
Sök artikel
Uppdatera artiklar via Excel
Grundregistren och standardrapporter tillhörande modulen Artiklar

Pris:
Utbildningen kostar 8000 kr per utbildningsdel per verksamhet. Fritt antal deltagare per verksamhet.
Om Er verksamhet anmäler sig till alla 8 delarna blir totalpriset 49.000 kr.
Visma förbehåller sig rätten att ställa in utbildningstillfälle vid för få deltagare.

Målgrupp

Målgruppen är nya eller tämligen nya systemförvaltare eller motsvarande roller, som inte arbetat så länge i Sesam eller som vill ha en uppdatering om vilka funktioner som finns i Sesam och hur de kan användas. 

Kursmål

Erhålla grundläggande kunskap och funktionerna i Sesam och Visma webSesam och dess uppsätt.

Förkunskaper

Grundläggande kännedom om Sesam, men utbildningen vänder sig till nya Systemförvaltare av Sesam så det går bra att delta även om man inte tidigare arbetat i Sesam

Det finns inga kommande kurstillfällen