Neptune grundutbildning steg 1

Första steget i allmän grundutbildning i Neptune i form av blended learning för dig som är nybörjare eller behöver ha en uppfräschning av dina grundkunskaper.

Kursinnehåll

Lär dig förstå grunderna i Neptune oavsett vilka applikationer du hanterar där. 

Utbildningen består av 2 steg. Det här är steg 1. En allmän grundutbildning i systemet där vi går igenom de gemensamma komponenter som finns oavsett applikation, vi går inte igenom någon programspecifik hantering.

Den är uppbyggd som blended learning, det vill säga att det finns ett fast start- och slutdatum som består av webbinar, där i mellan bestämmer du själv tempo, när och var du väljer att studera. Internetuppkoppling krävs. Utbildningen består av 7 olika block. Varje block har en genomgång i form av en eller flera filmer och följs sedan av övningsuppgifter som utförs i egen miljö. 

För kommunikation och diskussion finns ett forum för dig som deltagare där du ska dela dina tankar och funderingar med andra deltagare samt svara på obligatoriska frågor i forumet.

Innehåll:

  • Uppstartswebbinar

  • Block - Vad är Neptune

  • Block - Lär dig bygga funktions- och användargrupper

  • Block - Användare - AD och lokala

  • Block - Allmänna inställningar i Neptune

  • Block - Export från Neptune

  • Block - Skicka e-post

  • Block - Det dagliga arbetet i Neptune - hur lägga upp ny, ändra och hantera borttag av användare

  • Avslutswebbinar

Start 1/3 10:00-10:30 FAST TID

Mellan start och slut genomför du utbildningen i din egna takt. Räkna med att lägga 6-8 timmar totalt.

Slut 15/3 10:00-10:30 FAST TID

PRIS: 4250:-

Målgrupp

Du som är nybörjare eller behöver en uppfräschning av dina grundkunskaper i Neptune.

Kursmål

Efter utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta i Neptune.

Förkunskaper

Inga

Kommande tillfällen i

Blended learning

Tillfället saknar adress
2023-03-01 10:00 - 10:30
Platser finns