Lönerevision i Visma Personec P Förhandling - rapporter och uppföljning

I denna utbildning, som sker i webbinarform, lär du dig hur du på bästa sätt tar fram bra underlag och rapporter i Förhandling. 

Kursinnehåll

I denna utbildning, som sker i webbinarform, lär du dig hur du på bästa sätt tar fram bra underlag och rapporter i Förhandling. Du kommer under  utbildningen att få lära dig hur du kan göra olika beräkningar före, under och efter förhandlingen, t ex spännvidd, struktur eller kostnad.

Målgrupp

Utbildningen, som sker i webbinarform, vänder sig till dig som tar fram underlag, rapporter och statistik under en förhandling och efter avslutad förhandling. Vi tror att din roll är HR-specialist eller ekonom inom offentlig förvaltning.

Kursmål

Efter utbildningen, som sker i webbinarform, kan du ta fram rätt underlag, göra beräkningar och kostnadsuppföljning. Du kan skapa rapporter under en förhandling samt efter en avslutad förhandling.

Förkunskaper

Före utbildningen ska du ha tillgång till Förhandling samt ha bekantat dig med verktyget.

Det finns inga kommande kurstillfällen