Lönerevision i Visma Personec P Förhandling – Förhandlingsledare

Utbildningen sker digitalt. I denna utbildning lär du dig effektiva arbetssätt i Förhandling. Du lär dig hur du som förhandlingsledare hanterar hela processen, från att bygga grupper till att ta fram rapporter och beräkningar.  

Kursinnehåll

Du lär dig hur du som förhandlingsledare hanterar hela processen, från att bygga grupper till att ta fram rapporter och beräkningar.

 

Vad innebär det att öppna en förhandling? Detta är den första frågan som du får besvarad. Därefter går vi igenom vad du som förhandlingsledare måste tänka på innan du går vidare. Du får skapa grupper och mallar för webbanvändare. Du får, i din roll som förhandlingsledare, lära dig vad som är viktigt att tänka på i samband med detta. Vi går igenom hur du tilldelar förhandlingsunderlag till webbanvändare. Du kommer också få veta hur du kan arbeta med förhandlingsfönstret för att ta del av resultatet samt vilka beräkningar och rapporter som kan göras och tas fram. Fler utbildningar För systemförvaltare För HR-specialister/Ekonomer samt förhandlande chefer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig med förhandlingsledande uppgifter i Förhandling inom offentlig förvaltning.

Kursmål

Efter utbildningen ska du kunna skapa förhandlingsunderlag samt hantera rapporter och beräkningar. Du ska kunna slutföra en förhandling och skapa ett förhandlingsresultat.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig utbildningen behöver du som förhandlingsledare ha kännedom om lönerevisionsprocessen i din organisation. Du behöver också ha grundläggande kunskaper i Visma Personec P.

Det finns inga kommande kurstillfällen