eLearning Lönerevision i Förhandling P – Systemförvaltare

Du får en genomgång av vad du som systemförvaltare gör i lönerevisionsprocessen från början till slut. Bortse från datumet du ser i bokningstillfället, du får tillgång till utbildningen via bokningsbekräftelsen. 

Kursinnehåll

Utbildningen är webbaserade utan lärarledning så du bestämmer själv tempo, när och var du väljer att studera. Du bör även ha tillgång till Förhandling. Det inspelade materialet tar drygt 1 timme att gå igenom men räkna med att lägga några timmar till på utbildningen då det finns hänvisningar i utbildningen för att kunna kontrollera funktioner i din organisations system. Internetuppkoppling krävs. Du har tillgång till utbildningen i 30 dagar från att du anmält dig. Ev.frågor hänvisas till Communityn. Material ingår ej.
I denna utbildning lär du dig effektiva arbetssätt i Förhandling. Du lär dig hur du som systemförvaltare hanterar hela processen från behörighetshantering och export av uppgifter till import av förhandlingsresultat.


Innehåll:
Arbetsgång
Roller i förhandling
Systemförvaltarens roll i Personec P
Inställning för export från P till Förhandling
Skapa utdrag ur P till Förhandling
Facklig tillhörighet
Systemförvaltarens roll i Personec Förhandling
Logga in i Förhandling klient
Förhandlingens gång
Lägga upp ny förhandling
Kopiera och underhålla tabeller
Information om att importera förhandlingsinformation
Importera Förhandlingsunderlag till Ny förhandling
Uppdatering av pågående förhandling
Export av förhandlingsresultat
Underlag till brev till de anställda
Import Personec
Från Förhandling till P


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig med systemförvaltande uppgifter i Förhandling inom offentlig förvaltning.

Kursmål

Målet är att du som deltagare ska känna dig tryggare i hur du ska sköta dina arbetsuppgifter i samband med förhandlingsarbetet. Du ska kunna ta fram rätt förhandlingsunderlag, skapa en förhandling och importera resultatet till Personec P.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig utbildningen behöver du som systemförvaltare ha kännedom om lönerevisionsprocessen i din organisation. Du ska även ha grundläggande kunskaper i systemförvaltning i Personec P samt grundkunskap i Neptune.

Kommande tillfällen i

Online

Tillfället saknar adress
2023-12-31 09:00 - 16:00
Platser finns